Aktualności

Konferencja podsumowująca realizację projektu

Posted on

24 maja 2023 roku w Centrum Użyteczności Publicznej, odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „Nasze Szafranki! Warto się angażować!”. Projekt realizowany w okresie 1.09.2022 roku – 31.05.2023 roku, odpowiada na problem niskiej partycypacji społecznej mieszkańców wsi Szafranki. W trakcie realizacji projektu, utworzona grupa inicjatywna wraz z wolontariuszami i mieszkańcami przy wsparciu adwokata przygotowała projekt uchwały […]

Aktualności

Piknik sąsiedzki

Posted on

20 maja 2023 roku w Szafrankach odbył się Piknik Sąsiedzki pod hasłem Dzień Sąsiada! Impreza zorganizowana została w ramach realizacji projektu „Nasze Szafranki! Warto się angażować!”. Motywem przewodnim pikniku było promowanie aktywności na rzecz dobra wspólnego i idei utworzenia odrębnego sołectwa, przeprowadzono konsultacje społeczne, rozmowy indywidualne oraz grupowe z mieszkańcami Szafranek o ich potrzebach i […]

Aktualności

W PIĄTEK RADA GMINY PODEJMIE DECYZJĘ W SPRAWIE ZAMIARU UTWORZENIA SOŁECTWA SZAFRANKI!

Posted on

Wszystko idzie zgodnie z planem! W piątek, 28 maja 2023 roku odbędzie się posiedzenie Rady Gminy Ostróda. Jednym z punktów obrad jest podjęcie uchwały w sprawie podziału sołectwa Kajkowo i utworzenia sołectwa Szafranki. To bardzo ważny krok do celu jakim jest utworzenie 42 sołectwa w naszej Gminie. Kolejnym krokiem będą konsultacje społeczne.

Aktualności

PORZĄDKUJEMY TEREN NA FESTYN!

Posted on

W ramach realizacji projektu pt. „Nasze Szafranki! Warto się angażować!”, który finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny we współpracy z Gminą Ostróda podjęliśmy się uporządkowania terenu przy wjeździe na osiedle bloków w Szafrankach. Tam w sobotę, 20 maja 2023 roku […]

Aktualności

Spotkanie z mieszkańcami Szafranek

Posted on

Pierwszego Dnia Wiosny odbyło się spotkanie z mieszkańcami i mieszkankami Szafranek. Grupa inicjatywna opowiedziała o projekcie. Była też dyskusja o wyzwaniach i o tym co dalej. Podczas spotkania obecny był zastępca wójta Gminy Ostródy Grzegorz Kastrau i radny Gminy Ostróda Andrzej Bartnicki. Pojawiły się pomysły na kolejne akcje i działania. Spotkanie odbyło się w ramach […]

Aktualności

Nasze Szafranki! Warto się angażować!

Posted on

Już 21 marca 2023 roku odbędzie się spotkanie z mieszkańcami Szafranek! Grupa inicjatywna powstała dzięki realizacji projektu „Nasze Szafranki! Warto się angażować!” sfinansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Podczas spotkania grupa inicjatywna zaprezentuje dotychczasowe działania i wspólne akcje zrealizowane przez mieszkańców […]

Aktualności

Działania Grupy Inicjatywnej „Nasze Szafranki! Warto się angażować!”

Posted on

Sfinansowane z grantu nr K2m/0361 przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny W lutym 2023 roku odbyły się dwa spotkania Grupy Inicjatywnej podczas których zrealizowano wiele działań: Opracowano i wydrukowano ankietę badającą oczekiwania mieszkańców Szafranek. Ustalono termin spotkania z mieszkańcami Szafranek. Opracowano i […]

Aktualności

Spotkania grupy inicjatywnej

Posted on

Sfinansowane z grantu nr K2m/0361 przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny 12 stycznia 2023 r. odbyło się spotkania Grupy Inicjatywnej w ramach realizacji projektu „Nasze Szafranki! Warto się angażować!”. Podczas spotkania omówiono dalszy plan działań oraz podsumowano wspólne akcje i zrealizowane działania […]