Aktualności

Pismo procesowe

Posted on

Poniżej pismo sporządzone przez Pana Piotra Kołodziejskiego, które opisuje bezprawne praktyki stosowane przez Gminę Grunwald, zmierzające do zaniżenia należnej dotacji oświatowej dla Punktu Przedszkolnego w Stębarku prowadzonego przez Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom Potrzebującym” im. Janiny Pelczarskiej w Ostródzie. Zachęcamy do lektury.