Władze Warmińsko-Mazurskiej Federacji Oświatowej „Rozwój”:

  1. Irena Anna Rubczewska – Prezes
  2. Grzegorz Adam Kastrau – Wiceprezes
  3. Anna Beata Marchlewicz – Skarbnik
  4. Maria Małgorzata Ratajczak – Sekretarz
  5. Agata Sarniak – Członek Zarządu