Członkiem zwyczajnym W-MFO „Rozwój”, może być stowarzyszenie bądź inna osoba prawna działająca nie dla zysku, która prowadzi lub zamierza prowadzić lub wspiera prowadzenie placówek oświatowych.

Nasi członkowie oraz miłośnicy:

  1. Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom Potrzebującym” im. Janiny Pelczarskiej w Ostródzie
  2. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły w Jurkach
  3. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Kalniku
  4. Stowarzyszenie Edukacyjno-Gospodarcze „Nasza szkoła”
  5. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Idzbark – Moja Ojczyzna”
  6. Stowarzyszenie FOKUS z Lidzbarka Warmińskiego
  7. Stowarzyszenie Przyjaciół Frednowa
  8. Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych „Progres”
  9. Stowarzyszenie na rzecz Jakości Opieki Medycznej