STOWARZYSZENIE
„POMOC DZIECIOM POTRZEBUJĄCYM”
IM. JANINY PELCZARSKIEJ W OSTRÓDZIE

Stowarzyszenie Pomoc Dzieciom Potrzebującym im. Janiny Pelczarskiej działa od 19 lat. Zajmuje się m.in. pozyskiwaniem środków, które przeznacza na udzielanie wsparcia dzieciom z terenu powiatu ostródzkiego poprzez różnorodne formy pomocy. Ze wsparcia korzystali wielokrotnie uczniowie uczęszczający do szkół z terenu gminy Grunwald, m.in. poprzez dofinansowanie wypoczynku wakacyjnego, organizację wyjazdów do kina, teatru, a także poprzez pomoc rzeczową i finansową.


Zarząd Stowarzyszenia:
Irena Anna Rubczewska – Prezes
Alina Ziniewicz – Wiceprezes
Grażyna Lipińska – Skarbnik
Elżbieta Brzozecka – Członek Zarządu
Katarzyna Domeradzka – Sekretarz

Kontakt:
Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom Potrzebującym im. Janiny Pelczarskiej”
ul. Jana III Sobieskiego 9, pokoje 223-225, 14-100 Ostróda
strona internetowa: http://www.pelczarska.pl
Facebook: https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Pomoc-Dzieciom-Potrzebuj%C4%85cym-im-Janiny-Pelczarskiej-570779703289418
tel. 667 001 805
NIP 741 200 37 44