Warmińsko-Mazurska Federacja Oświatowa „Rozwój” uzyskała dofinansowanie z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zadania publicznego zatytułowanego „W kompetencji i we współpracy siła!” w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich  na lata 2014 – 2020.  Realizacja będzie miała miejsce w okresie od 1.05.2020r. – 30.11.2020

Zadanie polega na zwiększeniu kompetencji prawnych, ICT i w zakresie rozwoju organizacji pozarządowych, przez 20 członków W-MFO „Rozwój” poprzez organizację szkoleń.