Aktualności

ROZWÓJ INSTYTUCJONALNY WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ FEDERACJI OŚWIATOWEJ „ROZWÓJ”

Posted on

Dzięki realizacji zadania publicznego pt. „W kompetencji i we współpracy siła!”, finansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Konkurs FIO 2020 Warmińsko – Mazurska Federacja Oświatowa „Rozwój” nabyła kserokopiarkę Canon, laptop z oprogramowaniem. Dzięki temu wsparciu nie będziemy już musieli korzystać z prywatnego sprzętu osób fizycznych! Organizacje pozarządowe uczestniczące w realizacji zadania otrzymały tablety, które […]

Aktualności

SKŁAD ZESPOŁÓW ZADANIOWYCH

Posted on

Podczas wyjazdu szkoleniowego w dniach 5-7 czerwca 2020 r. powołano zespoły zadaniowe do prowadzenia badań i korespondencji w zakresie prawidłowości naliczania i przekazywania dotacji oświatowej przez JST. Zespół nr 1: Starostwo Powiatowe w Ostródzie Adam Sarniak Agata Sarniak Marta Turzyńska – Lange Dariusz Lange Zespół nr 2: Gmina Miejska Ostróda Grzegorz Kastrau Jerzy Adamowicz Katarzyna […]

Aktualności

WYJAZD SZKOLENIOWY W RAMACH ZADANIA „W KOMPETENCJI I WE WSPÓŁPRACY SIŁA!”

Posted on

W dniach 5-7 czerwca 2020r. odbył się wyjazd szkoleniowy, który zorganizowany został w Hotelu „Orle” w Gdańsku w ramach realizacji zadania publicznego zatytułowanego  „W kompetencji i we współpracy siła!”,  finansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Konkurs FIO 2020.  Uczestnicy wzięli udział w zajęciach z dwóch modułów. Pierwszym było szkolenie przeprowadzone przez  radcę  prawnego Piotra […]

Aktualności

WALNE ZEBRANIE WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ FEDERACJI OŚWIATOWEJ „ROZWÓJ”

Posted on

Uprzejmie zawiadamiam, iż w piątek, 5 czerwca 2020r. o godz. 19.00 w Hotelu „ORLE” w Gdańsku rozpocznie się Walne Zebranie Warmińsko-Mazurskiej Federacji Oświatowej „Rozwój” z następującym porządkiem obrad: Wybór przewodniczącego zebrania. Sprawozdanie z działalności Warmińsko-Mazurskiej Federacji Oświatowej „Rozwój”. Przyjęcie w poczet członków stowarzyszeń, które wyraziły taki akces. Zmiany w statucie Warmińsko-Mazurskiej Federacji Oświatowej „Rozwój”. Zmiana […]