Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły
w Kalniku

Stowarzyszenie zostało powołane celem przejęcia od Stowarzyszenia „Narie” w Bogaczewie i prowadzenia Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kalniku.

Zarząd Stowarzyszenia:
Maria Małgorzata Ratajczak – Prezes
Anna Spychalska – Zastępca Prezesa
Agnieszka Krystosiak – Sekretarz
Bożena Badowska – Skarbnik

Kontakt:
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Kalniku
Kalnik 69, 14-300 Morąg
strona internetowa: http://nspkalnik.szkolna.net/
tel. 89 757 05 16
NIP: 741 – 213 – 03 – 65