Aktualności

„Nasze Szafranki! Warto się angażować!”

Posted on

Warmińsko – Mazurska Federacja Oświatowa „Rozwój” uzyskała dofinansowanie projektu z Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, który dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Fundusze EOG). Tytuł projektu: „Nasze Szafranki! Warto się angażować!” Cel główny projektu: Zwiększenie partycypacji mieszkańców wsi Szafranki (gmina wiejska Ostróda) na rzecz rozwiązywania problemów lokalnej społeczności oraz angażowania się w […]