Cele Stowarzyszenia:

1. Poprawa dostępności do medycznych nowoczesnych metod diagnostycznych (tomograf komputerowy, tv-monitor rentgenowski operacyjny, mikroskop laryngologiczny operacyjny, monitory diagnostyczne, pulsoksymetry, kapnografy, pompy infuzyjne, materace próżniowe, narzędzia operacyjne, usg-doppler, densytometr i inne).
2. Wspieranie i inicjowanie działań zwiększających dostępność do lekarzy specjalistów (np. Tzw. „białe niedziele” itp.)
3. Pomoc w organizacji kół chorych, grup samopomocowych i klubów seniora, które mogą działać w oparciu o własny regulamin zgodny ze statutem stowarzyszenia: – sprawozdania z wykonywanych zadań przedstawione będą komisji rewizyjnej stowarzyszenia, – rozliczenie finansowe kół chorych, grup samopomocowych, klubów seniora wprowadzone zostaną do ogólnego rozliczenia stowarzyszenia.
4. Rozpoznanie potrzeb w zakresie obłożnie chorych i organizacja pomocy tej grupie pacjentów (np. tzw. Ruchome hospicjum).
5. Rozpoznanie potrzeb i możliwości organizacji domu dla przewlekle chorych.
6. Profilaktyka i przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom.
7. Promocja zdrowego stylu życia oraz działania na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.
8. Działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska.
9. Działania w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zdrowotnej i społecznej osób niepełnosprawnych.
10. Rozwój, upowszechnienie i promocja aktywnej integracji.
11. Edukacja-rozwój wykształcenia i kompetencji ze szczególnym uwzględnieniem działań prozdrowotnych.
12. Pozyskiwanie środków na indywidualne leczenie i rehabilitacje osób z urazami oraz przewlekle chorych.
13. Promowanie i organizacja wolontariatu.
14. Działalność charytatywna, pomoc żywnościowa i inne formy pomocy potrzebującym.

ZARZĄD:
Anna Jadwiga Monist – Prezes
Leszek Potorski- Wiceprezes
Alicja Helena Orzechowska – Skarbnik
Stefan Zbigniew Smurzyński – Sekretarz
Anna Furman – Członek Zarządu

Dane kontaktowe:
Nr KRS: 0000156393
NIP: 7411924815
REGON: 51954142900000

Adres:
ul. Jana III Sobieskiego 9/112
14-100 Ostróda