Aktualności

Wybory samorządu uczniowskiego w NSP Dylewo – Działajmy wspólnie!

Posted on

Dla społeczności uczniowskiej NSP w Dylewie 5 listopada 2021r. to bardzo ważny dzień. Odbyły się bowiem wybory do Samorządu. Wszystko z zachowaniem odpowiednich standardów demokratycznych wyborów. Była kampania wyborcza, prezentacja kandydatów oraz ostateczna decyzja wyboru reprezentanta. I tak nad Małym Samorządem Uczniowskim dowodzenie przejęły dwie reprezentantki klasy III- Marcelina Rosa i Maria Kowalczyk. Przewodniczącym Dużego […]

Aktualności

„Działajmy wspólnie!”

Posted on

Stowarzyszenia, prowadzące, bądź wspierające prowadzenie szkół niepublicznych na terenie naszego województwa we współpracy w ramach Warmińsko-Mazurskiej Federacji Oświatowej „Rozwój” pozyskało z Narodowego Instytutu Wolności dofinansowanie zadania publicznego zatytułowanego „Działajmy wspólnie!”, którego celem jest rozwój kompetencji obywatelskich. Wsparciem objęci zostaną uczniowie tworzący samorządy szkolne: Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Żegotach (gmina Kwity), Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie […]

Aktualności

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO: „W KOMPETENCJI I WE WSPÓŁPRACY SIŁA!” SFINANSOWANEGO Z NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI ZE ŚRODKÓW PROGRAMU INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020

Posted on

27 listopada 2020 r. została zorganizowana konferencja podsumowująca. Ze względu na sytuację epidemiologiczną odbyła się w trybie on – line. Podczas spotkania, zespoły relacjonowały efekty swojej pracy, przedstawiono wnioski i konkluzje z realizowanego zadania publicznego. Omówiono także zagadnienia z zakresu prawa oświatowego oraz prawidłowego sposobu ustalania dotacji oświatowej dla niepublicznych placówek. Realizacja zadania dobiegła końca. […]

Aktualności

DRUGI WYJAZD SZKOLENIOWY W RAMACH PROJEKTU „W KOMPETENCJI I WE WSPÓŁPRACY SIŁA!”

Posted on

W dniach 25-27 września 2020 r. został zorganizowany drugi wyjazd szkoleniowy dla uczestników zadania publicznego „W kompetencji i we współpracy siła!” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. W wyjeździe wzięło udział 19 przedstawicieli NGO prowadzących działalność oświatową. Pobyt w Hotelu „Anders” w Starych Jabłonkach rozpoczął się obiadem, […]

Aktualności

ROZWÓJ INSTYTUCJONALNY WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ FEDERACJI OŚWIATOWEJ „ROZWÓJ”

Posted on

Dzięki realizacji zadania publicznego pt. „W kompetencji i we współpracy siła!”, finansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Konkurs FIO 2020 Warmińsko – Mazurska Federacja Oświatowa „Rozwój” nabyła kserokopiarkę Canon, laptop z oprogramowaniem. Dzięki temu wsparciu nie będziemy już musieli korzystać z prywatnego sprzętu osób fizycznych! Organizacje pozarządowe uczestniczące w realizacji zadania otrzymały tablety, które […]

Aktualności

SKŁAD ZESPOŁÓW ZADANIOWYCH

Posted on

Podczas wyjazdu szkoleniowego w dniach 5-7 czerwca 2020 r. powołano zespoły zadaniowe do prowadzenia badań i korespondencji w zakresie prawidłowości naliczania i przekazywania dotacji oświatowej przez JST. Zespół nr 1: Starostwo Powiatowe w Ostródzie Adam Sarniak Agata Sarniak Marta Turzyńska – Lange Dariusz Lange Zespół nr 2: Gmina Miejska Ostróda Grzegorz Kastrau Jerzy Adamowicz Katarzyna […]

Aktualności

WYJAZD SZKOLENIOWY W RAMACH ZADANIA „W KOMPETENCJI I WE WSPÓŁPRACY SIŁA!”

Posted on

W dniach 5-7 czerwca 2020r. odbył się wyjazd szkoleniowy, który zorganizowany został w Hotelu „Orle” w Gdańsku w ramach realizacji zadania publicznego zatytułowanego  „W kompetencji i we współpracy siła!”,  finansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Konkurs FIO 2020.  Uczestnicy wzięli udział w zajęciach z dwóch modułów. Pierwszym było szkolenie przeprowadzone przez  radcę  prawnego Piotra […]

Aktualności

WALNE ZEBRANIE WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ FEDERACJI OŚWIATOWEJ „ROZWÓJ”

Posted on

Uprzejmie zawiadamiam, iż w piątek, 5 czerwca 2020r. o godz. 19.00 w Hotelu „ORLE” w Gdańsku rozpocznie się Walne Zebranie Warmińsko-Mazurskiej Federacji Oświatowej „Rozwój” z następującym porządkiem obrad: Wybór przewodniczącego zebrania. Sprawozdanie z działalności Warmińsko-Mazurskiej Federacji Oświatowej „Rozwój”. Przyjęcie w poczet członków stowarzyszeń, które wyraziły taki akces. Zmiany w statucie Warmińsko-Mazurskiej Federacji Oświatowej „Rozwój”. Zmiana […]